Category Archives: Sắc màu cuộc sống

Làm lại từ đầu !!!

Lần  đầu tiên , tôi thấy thất vọng về chính bản thân mình ! Chưa bao giờ tôi có cảm giác thế này ! Không dám đối đầu với sự thật tôi tự tránh né mình , tránh né bản thân mình ! Tiếp tục đọc

Advertisements